Port Forwarding – Mitä se tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on vuonna 2021?
Port forwarding tai “tunnelointi” pitää ei-toivotun liikenteen pois paikallisverkoista. Port forwarding sallii paikallisverkon ulkopuoliset yhteydet tietokoneeseen tai reitittimeen ja sieppaa niiden IP- tai porttiyhdistelmään saapuvan dataliikenteen uudelleenohjaten sen eri IP:hen ja/tai porttiin. Host (isäntä) pyörittää tunnelointiohjelmaa yleensä määränpäätietokoneella, mutta sitä voidaan pyörittää myös välikäsien, kuten proxy-palvelimen, reittimen tai palomuurin, kautta. Vaikka host piilottaa näin sijaintinsa...